Przypomnienie o Walnym Zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym

Komisja Taternictwa Jaskiniowego Polskiego Związku Alpinizmu przypomina, że zgodnie z e-mailem wysłanym na adresy kontaktowe Klubów w dn. 14.03.2016, Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze delegatów Klubów i Sekcji Taternictwa Jaskiniowego odbędzie się w dniu 7 maja 2016 roku w Zajedzie Jurajskim w Podlesicach (czyli popularnej „Konkurencji”).

Obrady rozpoczną się o o godz. 11-tej. W trakcie zebrania zostanie wybrana nowa Komisja Taternictwa Jaskiniowego, której skład zostanie oficjalnie zarekomendowany Zarządowi PZA nowej kadencji.

Więcej informacji na stronie Polskiego Związku Alpinizmu.